Наші принципи

6-1

 

 

Принципи, які ми використовуємо під час навчання:

 

 

 

  • принцип розвиваючого навчання – усебічний гармонійний розвиток учнів, їхньої готовності до самореалізації
  • принцип доступності — відповідність змісту, форм і методів навчання віковим особливостям, розумовим можливостям учнів
  • принцип наочності – візуалізація навчального матеріалу, а саме використання картинок, малюнків, іграшок, поробок, аудіо та відео матеріалів, електроних дошок
  • принцип посильності – ретельний відбір навчального матеріалу і видів вправ з цим матеріалом з урахуванням рівня підготовки учнів
  • принцип систематичності та послідовності — опора на пройдене при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу частинами, фіксування уваги учнів на вузлових питаннях
  • принцип свідомості – створення тісного зв’язку навчання з життям, формування мотивації до вивчення англійської мови і розуміння її важливості в подальшому житті
  • принцип міцності — повторення навчального матеріалу за розділами і структурними смисловими частинами, постійне звернення до раніше засвоєних знань
  • принцип емоційності навчання — логічний, жвавий, образний виклад матеріалу, наведення цікавих прикладів, використання яскравої наочності, позитивне ставлення вчителя до учнів та ін.


Thanx: